Tagabuo ng Malikhaing Pangalan ng mga Negosyo

Humanap ng malikhaing ideya ng mga pangalan para sa iyong negosyo at produkto.

Paano bibigyang pangalan ang iyong negosyo.

Ang gabay upang makagawa ng mahusay na pangalan ng negosyo, mula sa mga experto sa branding.

Ano ang bumubuo sa mahusay na pangalan ng negosyo?

Ang mahusay na kumpanya or brand ng produkto ay ang iyong magpapatigil sa mga tao (kahit sa ilang segundo lamang) at magpapatanong sa kanila ng “Ano yun?”. Ang pangkaraniwang mga pangalan ay madaling ipagsawalang-bahala sapagkat “katunog sila ng karamihan” sa kaparehong industriya. Subalit, ang isang mahusay na pangalan ay magtatakda sa mga taong nakatagpo nito na maging kabahagi at manatili sa pakikinig ng mensahe na nais iparating ng iyong kumpanya. Karamihan sa mga pinakamahusay na pangalan ay tinatawag nating “evocative names” o pangalan na magtuturo at susuporta sa posisyon ng brand sa makahulugang paraan, sa halip na literal na paraan.

BizNameWiz.com homepage illustration
BizNameWiz.com homepage illustration

Maiging suriin ang iyong mga kompetitor.

Ang pagsusuri sa iyong mga kakumpetensya ay makatutulong upang matuklasan kung ano na ang kasalukuyang ginagamit sa iyong lokasyon at ang pagkakatulad ng iyong mga kompetitor sa bawat isa sa halip na maging kapansin-pansin. Kasunod nito, isaalang-alang lamang ang pangalan na may mangingibabaw sa kumpetisyon, iyong mainam tignan at pakinggan, madaling bigkasin, at bilang bonus na ibinigay sa “evocative names”, ay may malalim na kahulugan at nakaraan. Ito ay magbibigay sa iyo ng magandang kwento at kapangyarihan sa iyong brand marketing sa mga susunod na taon.

Ang pipiliing pangalan ay dapat ring napapalawak, maaring magamit sa mga sub-branded na produkto o pangalan para sa iyong kumpanya hindi lang sa ngayon kundi maging hanggang lima o sampung taon, anuman ang uri ng serbisyo o produkto na mayroon ka.

Iwasan ang mga tipikal na pagkakamali sa pagpa-pangalan sa negosyo

Ang pinakamalaki at madalas na pagkakamali ng mga negosyo ay ang isiping kahit paano, ang pangalan ay maglalarawan sa kakayanan ng produkto o ng kumpanya, tulad ng “bilis” at “kakayahang umayon”. Matapos na mapagtanto ng kumpanya na ang mga pangalang ito ay ginagamit na sa kanila at iba pang industriya, ang sunod nilang hakbang ay bisitahin ang thesaurus upang humanap ng kasingkahulugan ng mga salitang iyon.

Kung ang mga nahanap ay ginagamit na rin, sila ay magma-mashup ng mga salita mula sa kasingkahulugang salita hanggang magkaroon sila ng pangalan na maari nilang i-trademark. Marahil, ang natirang mga salita ay “kakaiba” at maaaring i-trademark, subalit ito ay hindi kaaya-ayang tignan, mahirap bigkasin, imposibleng matandaan, at halos walang halaga!

BizNameWiz.com homepage illustration

Paano bibigyang pangalan ang iyong negosyo.

Ang gabay upang makagawa ng mahusay na pangalan ng negosyo, mula sa mga experto sa branding.

BizNameWiz.com homepage illustration

Ano ang bumubuo sa mahusay na pangalan ng negosyo?

Ang mahusay na kumpanya or brand ng produkto ay ang iyong magpapatigil sa mga tao (kahit sa ilang segundo lamang) at magpapatanong sa kanila ng “Ano yun?”. Ang pangkaraniwang mga pangalan ay madaling ipagsawalang-bahala sapagkat “katunog sila ng karamihan” sa kaparehong industriya. Subalit, ang isang mahusay na pangalan ay magtatakda sa mga taong nakatagpo nito na maging kabahagi at manatili sa pakikinig ng mensahe na nais iparating ng iyong kumpanya. Karamihan sa mga pinakamahusay na pangalan ay tinatawag nating “evocative names” o pangalan na magtuturo at susuporta sa posisyon ng brand sa makahulugang paraan, sa halip na literal na paraan.

BizNameWiz.com homepage illustration

Maiging suriin ang iyong mga kompetitor.

Ang pagsusuri sa iyong mga kakumpetensya ay makatutulong upang matuklasan kung ano na ang kasalukuyang ginagamit sa iyong lokasyon at ang pagkakatulad ng iyong mga kompetitor sa bawat isa sa halip na maging kapansin-pansin. Kasunod nito, isaalang-alang lamang ang pangalan na may mangingibabaw sa kumpetisyon, iyong mainam tignan at pakinggan, madaling bigkasin, at bilang bonus na ibinigay sa “evocative names”, ay may malalim na kahulugan at nakaraan. Ito ay magbibigay sa iyo ng magandang kwento at kapangyarihan sa iyong brand marketing sa mga susunod na taon.

Ang pipiliing pangalan ay dapat ring napapalawak, maaring magamit sa mga sub-branded na produkto o pangalan para sa iyong kumpanya hindi lang sa ngayon kundi maging hanggang lima o sampung taon, anuman ang uri ng serbisyo o produkto na mayroon ka.

BizNameWiz.com homepage illustration

Iwasan ang mga tipikal na pagkakamali sa pagpa-pangalan sa negosyo

Ang pinakamalaki at madalas na pagkakamali ng mga negosyo ay ang isiping kahit paano, ang pangalan ay maglalarawan sa kakayanan ng produkto o ng kumpanya, tulad ng “bilis” at “kakayahang umayon”. Matapos na mapagtanto ng kumpanya na ang mga pangalang ito ay ginagamit na sa kanila at iba pang industriya, ang sunod nilang hakbang ay bisitahin ang thesaurus upang humanap ng kasingkahulugan ng mga salitang iyon.

Kung ang mga nahanap ay ginagamit na rin, sila ay magma-mashup ng mga salita mula sa kasingkahulugang salita hanggang magkaroon sila ng pangalan na maari nilang i-trademark. Marahil, ang natirang mga salita ay “kakaiba” at maaaring i-trademark, subalit ito ay hindi kaaya-ayang tignan, mahirap bigkasin, imposibleng matandaan, at halos walang halaga!